Čvn 052020
 

Dne 29. 3. 2006 nastal opět jeden z nejúchvatnějších a nejkrásnějších přírodních jevů – úplné zatmění Slunce. Bohužel v naší zemi se tento jev projevil pouze jako částečné zatmění se zastíněním asi 50 % slunečního kotouče. K pozorování úplného zatmění bylo proto třeba jet do míst, kde tento jev proběhl ve své plné kráse.

Každý ví ze školy, jak zatmění Slunce vzniká. Ale málokdo si uvědomuje, že máme docela štěstí, že tento jev můžeme pozorovat, a to z důvodu, že Měsíc, jehož průměr je asi 400krát menší než průměr Slunce, je právě 400krát blíže k Zemi. Pak se nám oba kotouče jeví jako stejně velké a při zatmění Slunce můžeme pozorovat slabě zářící vnější vrstvy sluneční atmosféry, když jasně zářící Slunce je Měsícem překryto. Continue reading »