Některé veličiny a jednotky používané v atomové a jaderné fyzice

 

Na úvod uvádím běžně používané jednotky.
Vycházím z české normy ČSN ISO 31-9 a 31-10.

Některé veličiny a jednotky používané v atomové a jaderné fyzice:

Zprotonové číslo, atomové číslo
= počet protonů v atomovém jádru

Poznámka:
Nuklid je druh atomu s určitým počtem protonů a neutronů.
Nuklidy se stejným Z se nazývají izotopy.
Atomové číslo v periodické tabulce se rovná protonovému číslu.

Nneutronové číslo
= počet neutronů v atomovém jádru

Poznámka:
Nuklidy se stejným N se nazývají izotony.
N – Z se nazývá číslo neutronového přebytku.

 Anukleonové číslo, hmotnostní číslo
= počet nukleonů v atomovém jádru

Poznámka:
A = Z + N
Nuklidy se stejným A se nazývají izobary.

mu – (unifikovaná) atomová hmotnostní konstanta
= 1/12 klidové hmotnosti neutrálního atomu nuklidu 12C v základním stavu

 

Sorry, the comment form is closed at this time.